List of active policies

Name Type User consent
Przetwarzanie danych osobowych Privacy policy Authenticated users

Summary

W skrócie:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00‐359, ul. Kopernika 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z Platformy.

Full policy

Pełna treść:

Informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00‐359, ul. Kopernika 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z Platformy.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny. Podanie danych jest niezbędne do korzystania z Platformy. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Platformy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, który z tych terminów nastąpi później. 
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.