Kursy FRSI

Kursy FRSI to platforma e-learningowa zawierająca bezpłatne kursy e-learningowe przygotowane z myślą o osobach pracujących w bibliotekach lub zarządzających bibliotekami. Kierujemy je przede wszystkim do bibliotekarek i bibliotekarzy z bibliotek publicznych, ale mogą wziąć w nich udział także inne osoby zainteresowane ich tematyką. Omawiane w kursach zagadnienia mają charakter uniwersalny, a wiedza w nich zawarta może być przydatna osobom pracującym w różnych bibliotekach, ale też w innych lokalnych instytucjach i organizacjach. Zachęcamy do korzystania!

Platformę Kursy FRSI prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

O FRSI:

Jesteśmy organizacją pozarządową utworzoną w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) z siedzibą w USA – jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce. Realizujemy projekty edukacyjne, społeczne, kulturalne, technologiczne. Propagujemy edukację finansową, naukę podstaw programowania i korzystanie z nowych technologii w celach społecznie użytecznych. Zachęcamy do świadomego korzystania z informacji i przekazów medialnych. Nasze projekty wspierają społeczności lokalne w ich rozwoju. Współpracujemy z bibliotekami, organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi instytucjami lokalnymi w całej Polsce. Prowadzimy portale wiedzowe, informacyjne, prezentujące zasoby powstałe w ramach naszych projektów. Propagujemy sieciowanie rozwijając społeczności naszych partnerów w całej Polsce i zachęcając ich przedstawicielki i przedstawicieli do dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Nasze sztandarowe projekty to: Program Rozwoju Bibliotek, wspierający biblioteki publiczne w w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej, oraz Sektor 3.0, wspierający organizacje pozarządowe we wdrażaniu różnych rozwiązań technologicznych w działaniach społecznie użytecznych.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa

frsi@frsi.org.pl

https://frsi.org.pl/ 

Kontakt w sprawie e-learningu: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

Last modified: Saturday, 16 January 2021, 7:42 PM